Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster ნამდვილი დეტექტივი 2014

ნამდვილი დეტექტივი 2014

სერიალის მთავარი გმირები არიან დეტექტივები. 2012 წელს ხელმეორედ გაიხსნება 1995 წელს მომხდარი სერიული მკვლელობების გამოძიება. დეტექტივებმა 17 წლის წინ გაიცნეს ერთმანეთი, როცა ამ საქმეზე მუშაობა დაიწყეს. (ყველა სეზონში სხვადასხვა ისტორიაა)

ჩამოტვირთვა : MKV
ჩამოტვირთვა : MP4

მსგავსი

რეკომენდაციები