Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster A Biblia: Szent Pál 2000

A Biblia: Szent Pál 2000

Nem sokkal azután, hogy Jézust keresztre feszítették egy Saul nevû férfi lett legádázabb ellensége. Elfogta Jánost és Pétert, mindenkit üldözött, aki Jézus követõje lett. Jézus tanítványai azonban, barátaik segítségével egész Judeában hirdették, hogy a megváltó él! Ezt meghallva Saul Damaszkuszba indul, hogy ott is üldözze Jézus követõit. Az úton megvakul, majd egy Ananiás nevû férfi jóvoltából visszanyeri látását és így fohászkodik: az Isten azt mondta, téged választott eszközéül, hogy hirdesd a nevét a pogányok között. Sault megkeresztelik, majd így kiált fel: "Jézus igéje a kardom, Jézus igéje a tüzem!". Saul visszatér Jeruzsálembe, és Jézus választottjaként hirdeti az õ nevét a pogányok és a zsidók között. Ruben mindent elkövet, hogy elfogja és megölje õt. Saul elhatározza, hogy új nevet választ, õ lesz Pál.

Letöltés : MKV
Letöltés : MP4

Film hasonlók

Filmajánlások